Fem milliarder inn i verdipapirfond i oktober

Det ble nettotegnet verdipapirfond for fem milliarder kroner forrige måned. Halvparten av nettotegning i oktober kom fra utenlandske kunder.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkundene solgte unna fond for en halv milliard kroner. Ola og Kari solgte ulike typer rentefond for netto 1,2 milliarder. De tegnet aksjefond for 280 millioner og kombinasjonsfond for 370 millioner kroner.

Totalt har norske personkunder nå plassert 230 milliarder kroner i verdipapirfond. I tillegg har de plassert 157 milliarder i såkalte pensjonsmidler med fondsvalg*.

I denne kategorien ble det nettotegnet for 600 millioner kroner i oktober. 844 millioner gikk inn i rentefond, mens det ble nettosolgt aksjefond for 264 millioner.

Utlendinger kjøpte

Utenlandske kunder nettotegnet for 2,56 milliarder kroner, og eier nå norske fond for totalt 112 milliarder kroner.

De institusjonelle kundene** nettotegnet fond for 2,4 milliarder kroner. Av dette gikk 1,3 milliarder inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 700 millioner gikk i ulike typer rentefond.

Økning på 17 prosent i år

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 5 milliarder kroner i oktober. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 146 milliarder kroner. Det er en økning på hele 165 milliarder, eller 17 prosent hittil i år.

Hele statistikken for siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Adm. dir. Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265 Last ned pressefoto her. 

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388