Høring: Endring i skatteloven § 2-2 første ledd

​Foreningen sendte 16. juni 2017 sitt svar på Finansdepartementets høring om endring av skatteloven § 2-2 første ledd (hjemmehørendebegrepet for selskap mv.).

Forslaget innebærer endring av skatteloven § 2-2 første ledd slik at hjemmehørendebegrepet omfatter selskap som er stiftet i Norge og selskap med reell ledelse som finner sted i eller fra Norge. I tillegg foreslås at selskap mv. bosatt i annen stat etter skatteavtale med fremmed stat likevel ikke skal anses som hjemmehørende i riket.

Verdipapirfondenes Forening – næringspolitikk har i sitt høringssvar tatt til orde for at departementet klargjør hvordan vurderingen av skattemessig tilhørighet skal praktiseres i tilknytning til verdipapirfond som blir grensekryssende forvaltet.