Høring: Forordning referanseverdier på finansområdet

Foreningen avga 5. september 2017 høringsuttalelse om gjennomføring av EU-forordningen om referanseverdier ("benchmarks").

Foreningen gir uttrykk for at forordningen er krevende å forstå når det gjelder anvendelsesområde og rekkevidde, og potensielt kostbart for aktører å tilpasse seg. I høringsuttalelsen er det videre gitt en oversikt over fondsforvaltningsselskapers bruk av referanseindekser, herunder sammensatte indekser og selskapsuttrekk fra indekser. Foreningen forstår forordningen slik at det kun er forvaltningsselskapenes bruk av referanseindekser som vil bli omfattet av visse deler av den. Last ned høringsuttalelsen under.