Høring: Ny hvitvaskingslov

Foreningen sendte 29. mars 2017 svar på Finansdepartementets høringsbrev om ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II.