Høring – Ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Foreningen sendte 8. februar 2017 høringssvar på Finansdepartements høring om ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner. Foreningen har ingen merknader til forslag til ny verdipapirregisterlov men har knyttet noen merknader til den delen av rapporten som omhandler innsyn i hvem som eier obligasjoner.