Høring – kriterier for svanemerking av verdipapirfond​

VFF sendte 27. februar høringssvar på forslaget fra Miljømerking Norge/Nordic Ecolabelling til kriterier for svanemerking av verdipapirfond. Foreningen stiller seg i utgangspunktet positiv til at det legges opp til å etablere objektive ESG-kriterier som på en lettfattelig måte, dvs. i form av et Svanemerke, kan kommuniseres til potensielle investorer, men foreningen påpeker i sitt høringssvar en del utfordringer og dilemmaer knyttet til utformingen av kriteriene for svanemerkingen.