Høring: Forskrift om visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II og MiFIR

Foreningen sendte 16. oktober 2017 svar på Finanstilsynets høringsbrev med forslag til forskrift om visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II og MiFIR. Les høringssvaret under.