Høring: Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen – sanksjoner og straff

VFF har i dag sendt høringsuttalelse til NOU 2017: 14 – gjennomføring av markedsmisbruksforordningen – sanksjoner og straff. Les høringsuttalelsen under.