Innledet 2017 med høy nettotegning i aksjefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 18,3 milliarder kroner i januar. Det er den høyeste nettotegningen i en enkeltmåned siden starten av 2014.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Mesteparten av nytegningen i januar gikk inn i aksjefond, med en nettotegning på 9,2 milliarder kroner. 8,6 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond mens 250 millioner ble tegnet i kombinasjonsfond.

– Det er vanlig at vi ser en høyere nettotegning i starten av året. En hovedforklaring på dette er at rentefond utbetaler utbytte i januar som reinvesteres i fondene1), sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF. 

Reinvesterte utbytter utgjorde 8,8 milliarder kroner av den totale nettotegningen i januar.  

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på hele 993 milliarder kroner.

Ola og Kari kjøpte aksjefond

Personkundene nettokjøpte fond for 1,1 milliarder kroner i januar.  Av dette gikk 380 millioner inn i aksjefond, 315 millioner i kombinasjonsfond og 420 millioner gikk inn i ulike typer rentefond.

Kundegruppen «pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av midler fra innskuddspensjonsordninger, nettotegnet i januar for 8,5 milliarder kroner. Av dette gikk 6 milliarder kroner inn i aksjefond, mens 2,5 milliarder ble tegnet i rentefond.

Utlendingene solgte

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 1,2 milliarder kroner i januar.

Institusjonskundene2) nettotegnet for totalt 9,8 milliarder, hvorav 3,5 milliarder gikk til aksjefond og 5,1 milliarder gikk inn i rentefond. Totalt har institusjonelle kunder nå plassert 568 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Hele statistikken for siste måned

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen,bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

1) Reinvestert utbytte: Norskregistrerte rentefond utbetaler vanligvis sitt skattepliktige resultat (summen av årets kupongrenter og netto realiserte kursgevinster) til andelseierne ved årsskiftet. På denne måten overføres skatteplikten fra rentefondet til den enkelte andelseier. Denne utbetalingen reinvesteres vanligvis automatisk i rentefondet samme dag, og kategoriseres som reinvestert utbytte i VFFs markedsstatistikk.

2) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.