Invitasjon til skatteseminar med PwC og VFF

​I samarbeid med Advokatfirmaet PwC inviterer Verdipapirfondenes forening til skatteseminar torsdag 11. mai klokken 08.30 – 11.00.

Seminaret holdes i PwCs lokaler i Dronning Eufemias gate 8. Påmeldingsfrist: 9. mai

Vel møtt!

Påmelding her

Program: 08.30-09.00 Registrering og kaffe

Fra kl. 09.00: Statsbudsjettet 2017 - et makroblikk på gjeldende rett og trender

Nærmere om ASK (skattemessig klassifikasjon og behandling)

Finansskatt

Kapitalforsikring (endringer)

Ca kl. 09.45-10.00: Pause

Fra kl. 10.00: "Nye" regler for beskatning av verdipapirfond og andelseiere 

- erfaringer  

- skille mellom verdipapirfond og investeringsenhet; hva er et verdipapirfond? 

- dokumentasjonskrav for utenlandske fond (krav etter sjablongregelen)

Kildeskatt  

- ny skatteforvaltningslov og nye dokumentasjonkrav for redusert kildeskattesats 

- EU-domstolens avgjørelse i "Brisal-saken" (netto kildeskatt)

Hjemmehørendekriteriet 

- foreslåtte endringer

MIFID II  

- Investeringsrådgivning (returprovisjon til ikke-uavhengige) 

- Unbundling av kurtasje