Kjøpte fond for 7,5 mrd. i feriemåneden

Det ble nettotegnet fondsandeler for 7,5 milliarder kroner i juli. Så langt i år har forvaltningskapitalen i norske fond økt med 11 prosent.

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 1,2 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av dette gikk 530 millioner inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 620 millioner gikk inn i ulike typer rentefond.

I tillegg ble det satt inn 907 millioner kroner i fondsgruppen «pensjonsmidler med fondsvalg» som i hovedsak består av innskuddspensjonsordninger, livsforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS). Det meste av disse midlene ble plassert i aksjefond.

Institusjonskundene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene** nettotegnet for 6 milliarder kroner i juli. Av dette gikk 1,3 milliarder inn i aksjefond, mens 4,7 milliarder ble satt i rentefond.

Utenlandske kunder fortsatte å selge seg ut av norske verdipapirfond med et nettosalg på 600 millioner kroner i juli.

60 milliarder inn hittil i år

Totalt endte nettotegningen forrige måned på 7,5 milliarder kroner og forvaltningskapitalen er nå oppe i 1086 milliarder kroner, en økning på 104 milliarder (11 prosent) siden nyttår.

Av denne økningen kommer nær 60 milliarder kroner fra nytegning av verdipapirfondsandeler, mens resten er avkastning for kundene.

Hele statistikken fra siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner: 

Adm. direktør Bernt Zakariassen, Bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

**) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.