Kjøpte verdipapirfond for 4,1 milliarder i april

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1057 milliarder kroner, en økning på 1,7 prosent fra måneden før.

Det viser den månedlige markedstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av den totale nettotegningen på 4,1 milliard kroner i april, gikk 4,9 milliarder inn i ulike typer rentefond, mens omtrent én milliard gikk ut av aksjefond.

Hittil i år har det blitt nytegnet andeler i norske verdipapirfond for 33 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen har samtidig økt med nesten 76 milliarder kroner, eller 8 prosent siden årsskiftet.

Proffene solgte i april

De institusjonelle kundene* nettosolgte verdipapirfond i april for 2,6 milliarder kroner. Én milliard gikk ut av aksjefond, og 1,4 milliarder gikk ut av rentefond.

Når det gjelder pensjonsmidler med fondsvalg**, ble det nettotegnet for 688 millioner i april.

Høy tegning blant privatpersonene

I statistikken fra april fremgår det at norske privatpersoner kjøpte verdipapirfond for nesten seks milliarder kroner netto i april. Det aller meste av dette er plassert i lite risikable pengemarkeds- og obligasjonsfond (5,3 milliarder).

Den rekordhøye tegningen skyldes imidlertid ikke at norske privatpersoner nå strømmer til rentefond.

- Det er grunn til å tro at en stor del av den høye nettotegningen i pengemarkedsfond skyldes institusjonelle midler plassert gjennom nominee-løsninger som i vår statistikk i det vesentligste inngår som personmarkedsmidler, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Personkundene nettotegnet aksjefond for 428 millioner og kombinasjonsfond for 303 millioner kroner forrige måned.

Hele statistikken for aprilStatistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Pressefoto for nedlasting

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.
**«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).