Kurs for nyansatte i fondsbransjen

Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til halvdagskurs for nyansatte i fondsbransjen.

Agenda for kurset:

  • Introduksjon av foreningen, foreningens arbeid og hvordan du som ansatt i ett av våre medlemsselskaper kan engasjere deg og nyttiggjøre deg av våre tjenester
  • Kort om de ulike fondsproduktene og den finansielle infrastrukturen
  • Bransjestatistikken
  • Innføring i regelverket på fondsområdet, herunder organisatoriske krav og produktreguleringer som følger av verdipapirfondloven med tilhørende forskrift, samt andre relevante lovbestemmelser og enkelte av de mest sentrale bransjenormene.

Tid: 16. februar 2017, kl. 12.00 – 15.30
Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo
Påmelding: Innen mandag 6. februar 2017

Vi serverer lunsj fra kl. 11.30

Påmelding er nå stengt. 

Vel møtt!