Kurs for nyansatte i fondsbransjen

Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til kurs for nyansatte i fondsbransjen tirsdag 5. desember 2017.

Agendaen for kurset:

·         Introduksjon av foreningen, foreningens arbeid og hvordan du som ansatt i et av våre medlemselskaper kan engasjere deg og nyttiggjøre deg av våre tjenester

·         Kort om de ulike fondsproduktene og den finansielle infrastrukturen

·         Bransjestatistikken

·         Innføring i regelverket på fondsområdet

Tid: Tirsdag 5. desember 2017 kl. 12-15

Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Påmelding: Innen fredag 24. november 2017.