Fortatt stor interesse for verdipapirfond

Hittil i år har nordmenns plasseringer i norske verdipapirfond økt med 20 prosent.

Personkundene fortsatte å kjøpe verdipapirfond i november, med en nettotegning på 645 millioner kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av personkundenes nettotegning gikk 730 millioner kroner inn aksje- og kombinasjonsfond, mens 88 millioner gikk ut av ulike rentefond.

Totalt har norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 18,4 milliarder kroner hittil i år og total forvaltningskapital er på 231 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 20 prosent fra starten av året.

Det ble i tillegg tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 883 millioner kroner i november. Total forvaltningskapital i denne kundegruppen er på 160 milliarder kroner.

Utlendingene solgte

Utenlandske kunder solgte norske verdipapirfondsandeler for 242 millioner kroner netto siste måned.

På institusjonsmarkedet** var det en nettoinnløsning i november på 12,5 milliarder kroner. Den høye innløsningen skyldes i hovedsak konserninterne omplasseringer på nesten 13 milliarder kroner hos et av selskapene. Ser vi bort fra denne posten, var nettotegningen totalt på omtrent 1 milliard kroner i pluss i november. 

Høy nettotegning så langt i år

November er den eneste måneden så langt i år som har endt med negativ nettotegning, med 11,2 milliarder i minus for totalmarkedet.

Totalt har det blitt nettotegnet verdipapirfond for hele 66 milliarder kroner hittil i år. Forvaltningskapitalen er nå på 1.140 milliarder kroner – en økning på 16 prosent fra inngangen til året.

Hele statistikken for siste måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Adm. dir. Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265 Last ned pressefoto her. 

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388