MedlemsNytt 20-2017

Invitasjon til skatteseminar med PwC

I samarbeid med Advokatfirmaet PwC inviterer Verdipapirfondenes forening til skatteseminar torsdag 11. mai klokken 08.30 – 11.00. Seminaret holdes i PwCs lokaler i Dronning Eufemias gate 8. Påmeldingsfrist: 9. mai

Vel møtt!

Påmelding her

Program:
08.30-09.00 Registrering og kaffe

Fra kl. 09.00: Statsbudsjettet 2017 - et makroblikk på gjeldende rett og trender

Nærmere om ASK (skattemessig klassifikasjon og behandling)

Finansskatt

Kapitalforsikring (endringer)

Ca kl. 09.45-10.00: Pause

Fra kl. 10.00: "Nye" regler for beskatning av verdipapirfond og andelseiere
- erfaringer 
- skille mellom verdipapirfond og investeringsenhet; hva er et verdipapirfond?
- dokumentasjonskrav for utenlandske fond (krav etter sjablongregelen)

Kildeskatt 
- ny skatteforvaltningslov og nye dokumentasjonkrav for redusert kildeskattesats
- EU-domstolens avgjørelse i "Brisal-saken" (netto kildeskatt)

Hjemmehørendekriteriet
- foreslåtte endringer

MIFID II 
- Investeringsrådgivning (returprovisjon til ikke-uavhengige)
- Unbundling av kurtasje