Ola og Kari kjøpte fond for 3,5 milliarder i mars

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 3,5 milliarder kroner netto forrige måned. Det er den høyeste nettotegningen i en enkeltmåned siden mai 2011.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Det meste av nysparingen ble satt i ulike rentefond, med nettotegning på 2,7 milliarder kroner. 370 millioner ble satt i aksjefond, mens 450 millioner ble tegnet i kombinasjonsfond.

Hittil i år har norske personkunder kjøpt andeler i aksje-, kombinasjon- og rentefond for 5,4 milliarder kroner og de har nå totalt plassert 205 milliarder kroner i slike verdipapirer. Dette er privat sparing utenom plasseringer i innskuddspensjonsordninger via arbeidsgiver.

I kundegruppen «pensjonsmidler med fondsvalg*» ble det nettotegnet for 2,1 milliarder kroner i mars og forvaltningskapitalen er nå på 137 milliarder kroner.

Proffene solgte

De institusjonelle kundene** nettosolgte fond for 1,9 milliarder kroner i mars. Dette skyldes netto salg av rentefond for 3,3 milliarder. Det ble nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for totalt 1,1 milliard kroner i perioden.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 850 millioner kroner i mars.

Positiv nettotegning

Totalt endte nytegningen i mars på 2,8 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1040 milliarder kroner, en økning på 1,8 prosent siden forrige måned.

Så langt i år har det blitt nytegnet andeler i verdipapirfond for 28,8 milliarder kroner og forvaltningskapitalen har økt med 6 prosent.

Hele statistikken for mars | Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Christian Henriksen, christian.henriksen@vff.no Tlf: 922 91 888 

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).
**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.