Rekordhøy fondsplassering i første halvår

Det har vært et sterkt første halvår for fondsbransjen i 2017. Totalt er det nå plassert 1080 milliarder kroner i norske verdipapirfond – en økning på 10 prosent fra årsskiftet.

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for rekordhøye 16 milliarder kroner i første halvår. Av dette gikk 11,4 mrd. inn i ulike typer rentefond, mens 4,8 mrd. ble plassert i aksje- og kombinasjonsfond. 

Det viser markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Sparer mer til pensjon

Samtidig ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 18 milliarder kroner, hvorav 12 milliarder gikk inn i aksjefond.

– Det er gledelig å se at nordmenn velger å plassere stadig mer av sparepengene sine i fondsmarkedet. Ved å opprette en spareavtale i aksjefond har du de beste forutsetninger for å få realavkastning på sparepengene, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.
– Med innføringen av aksjesparekonto og en ny og bedre individuell pensjonsspareordning til høsten, håper vi at enda flere vil finne veien til fondsmarkedet, sier han. 
1) Ny inndeling av fondsstatistikken fra 2013 gjør at midler som tidligere gikk inn i personstatistikken, er omdefinert til «pensjonsmidler med fondsvalg».

De institusjonelle kundene** nettotegnet for 20 milliarder kroner i første halvår. 7 milliarder ble satt i aksjefond, mens 12 milliarder ble satt i ulike typer rentefond.

De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut av norske verdipapirfond med et nettosalg på 2,2 milliarder siden årsskiftet.

Økte med 98 milliarder i 1. halvår

Samlet ble det nettotegnet verdipapirfond for 51,8 milliarder i årets seks første måneder.

Forvaltningskapitalen har vokst med 98,3 milliarder siden årsskiftet og er nå oppe i 1080 milliarder kroner. Av denne økningen, kommer 42,8 milliarder fra nye innskutte midler, mens 55,5 milliarder er avkastning for fondskundene.

Forvaltningskapital fordelt på fondsgrupper:   


Last ned presentasjon av tallene her 

Hele statistikken for juni måned

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner: Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.