Sparer mer til pensjon i fond

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 3,2 milliarder kroner netto i mai. I tillegg ble det satt 1,6 milliarder inn i ulike former for pensjonssparing.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av personkundenes nettotegning på 3,2 milliarder gikk 462 millioner inn i aksjefond, 420 millioner gikk inn i kombinasjonsfond, mens 2,3 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond.

Sparer mer til pensjon

Det ble nettotegnet for 1,6 milliarder kroner i gruppen «pensjonsmidler med fondsvalg» i mai. Det vil si plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Av dette ble 1,1 milliard kroner satt inn i aksjefond. Så langt i år har det blitt nettotegnet slike pensjonsmidler for 16,6 milliarder kroner og forvaltningskapitalen er nå oppe i 144 milliarder kroner.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene** nettokjøpte verdipapirfond for nær 7 milliarder kroner den siste måneden. Det aller meste av dette gikk inn i obligasjonsfond og andre rentefond.

Så langt i år har institusjonskundene tegnet verdipapirfond for 17 milliarder kroner.

97 milliarder mer i fond hittil i år

Totalt endte nettotegningen på 11,4 milliarder i mai. Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå oppe i 1079 milliarder kroner, en økning på 97 milliarder så langt i år. Omtrent halvparten av dette skyldes tilførsel av nye midler i fondene, mens resten er avkastning for fondskundene.

Hele statistikken fra siste måned 

Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner: 

Adm. direktør Bernt Zakariassen, Bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Pressefoto for nedlasting

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

**) Norske institusjonskunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.