Stor interesse for aksjefond i september

Den siste måneden ble det nettotegnet verdipapirfond for 6,4 milliarder kroner.

5 milliarder gikk inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 1,4 milliarder hovedsakelig ble plassert i rentefond. 

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF). 

Personkundene nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 550 millioner kroner i september. Samtidig kvittet de seg med rentefond for netto 275 millioner kroner. Dette var i hovedsak pengemarkedsfond. 

Det ble nettotegnet fondsandeler i såkalte pensjonsmidler med fondsvalg for 1,6 milliarder i september. Det innebærer plasseringer i innskuddspensjonsordninger, livsforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS). 

Totalt har norske personkunder nå en forvaltningskapital på 226 milliarder kroner i tillegg til 153 milliarder i pensjonsmidler med fondsvalg. 

Lite utslag fra aksjesparekontoene 

1. september ble aksjesparekontoene lansert, spareordningen som lar deg kjøpe og selge aksjer og bytte mellom ulike aksjefond uten at det utløser gevinstskatt. 

– Foreløpig ser vi ingen utslag på nettotegningen som følge av lanseringen av aksjesparekonto. Vi vet imidlertid at det har blitt opprettet et stort antall nye aksjesparekontoer, og at flyttingen av eksisterende midler inn på kontoene er i full gang, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen. 
– Det er positivt at regjeringen i statsbudsjettet åpnet for å forlenge overgangsvinduet til ut 2018 for å kunne flytte eksisterende midler inn på en aksjesparekonto uten at du må skatte av det. I utgangspunktet var dette vinduet ment å stenges ved inngangen til 2018, sier Zakariassen. 

Proffene kjøpte rentefond 

De institusjonelle kundene* nettotegnet verdipapirfond for totalt 4,5 milliarder i september. Av dette gikk 1,8 milliarder inn i aksjefond mens 2,6 milliarder ble satt i ulike typer rentefond. 

Utenlandske kunder hadde en svak positiv nettotegning på 60 millioner kroner. 

Totalt er det nå plassert hele 1 116 milliarder kroner i norske verdipapirfond. Det er en økning i forvaltningskapitalen på 30 milliarder, eller 2,8 prosent, hittil i år.

Hele statistikken for siste måned

Statistikk hittil i år   

Kontaktpersoner: 

Adm. dir. Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf.: 934 19 265 Last ned pressefoto her. 

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388