Svar fra Skattedirektoratet på VFFs brev om fastsettelse av skjermingsfradrag på aksjesparekonto for 2017

Verdipapirfondenes forening mottok 6. desember 2017 svar på brev sendt til Skattedirektoratet 5. desember der vi tok til orde for at skjermingsgrunnlaget for aksjesparekonto for inntektsåret 2017 settes til kontohavers innskuddssaldo pr. 31.desember 2017, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Last ned brevet under.