Vi har over 1000 milliarder kroner i verdipapirfond

I februar passerte for første gang forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond 1000 milliarder kroner.

Det ble nettotegnet fondsandeler (kjøp minus salg) for 7,7 milliarder kroner i februar og forvaltningskapitalen er nå oppe i 1021 milliarder kroner. Dette er en åttedobling av kapitalen siden år 2000.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Ung bransje har blitt voksen

– På 80 og 90-tallet var det svært få privatpersoner som sparte i fond. De som sparte gjorde det i all hovedsak for å kunne få fratrekk på skatten gjennom den såkalte AMS-ordningen, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Siden den gang har fondsbransjen gått igjennom en rivende utvikling.

– Vi har nå å gjøre med en gjennomregulert og en langt modnere bransje. Og kundene vet at det lønner seg å spare langsiktig gjennom månedlige spareavtaler, sier Zakariassen.

I dag er det rundt 800.000 norske privatpersoner som sparer jevnlig i fond gjennom spareavtaler.

God avkastning

Spareavtaler har vist seg å være et smart valg.

– Om du startet en spareavtale på 1000 kroner i måneden i et norsk aksjefond i år 2000, vil du nå ha 361.115 kroner. Valgte du et globalt aksjefond har du 416.481 kroner*. Til sammenligning ville sparing i bank ha gitt deg 252.451 kroner i samme periode, sier Zakariassen.

Sparer til pensjon

Det er fortsatt de profesjonelle kundene som har mest midler i fondsmarkedet. I februar nettotegnet institusjonskundene** for 4,8 milliarder og står dermed for litt over halvparten av den totale forvaltningskapitalen.

Personkundene kjøpte fond for 800 millioner i februar og har nå omtrent 200 milliarder plassert i verdipapirfond. I tillegg kommer kundegruppen «pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av penger fra innskuddspensjonsavtaler, på totalt 133 milliarder kroner. Her ble det tilført 1,5 milliard nye kroner i februar.

Utenlandske kunder har plassert 103 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Se hele statistikken for februar

Hittil i år

Kontaktpersoner: 

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265 Last ned pressefoto her.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no Tlf: 971 85 388

*Fratrukket årlig forvaltningshonorar på 1,7 prosent.

** Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.