Brev til Skattedirektoratet: Rapporteringsansvar for aksjesparekonto (ASK) ved bytte av tilbyder

I brevet, sendt 20. april 2018, anmoder foreningen om at ansvaret for skatterapportering ved overføring av aksjesparekonto endres fra dagens ordning. Les mer i brevet under.