God start for ny IPS-ordning

I løpet av de to siste månedene av 2017 ble det inngått 64.200 avtaler om sparing i IPS.

De nye reglene for individuell pensjonssparing (IPS) som trådte i kraft 1. november i fjor, har så langt fått god oppslutning. Det viser tall fra Finans Norge, hvor VFFs medlemmer har bidratt med data. 

De 64.270 IPS-kontraktene som var inngått ved utgangen av året utgjorde et totalt innskudd på IPS-konto på 1,5 milliarder kroner.

Det inngås IPS-kontrakter i alle aldersgrupper, men det er personer mellom 50-59 år som er mest ivrige. Nesten 22.700 i denne aldersgruppen har tatt i bruk ordningen. Det er imidlertid de over 60 år som setter inn mest, med et snitt på 31.800 kroner. 

Gjennomsnittet for alle aldersgrupper er på cirka 23.400 kroner.

Om ordningen for individuell pensjonssparing (IPS): 

  • Maksimalt årlig sparebeløp er 40.000 kroner.
  • Du får fradrag i alminnelig inntekt for innskuddet. Pengene beskattes som alminnelig inntekt ved utbetaling. 
  • Det betales ikke formueskatt av pengene.
  • Du kan spare på IPS-konto fra du er 18 til 75 år
  • Pengene er bundet frem til pensjonsalder og kan tidligst utbetales fra fylte 62 år.
  • Utbetaling kan minimum skje over ti år, minst til 80 år. 
  • IPS kan tilbys av forvaltningsselskap for verdipapirfond, banker, livsforsikringsselskaper, pensjonsforetak og verdipapirforetak. Det er ikke satt noen begrensning i hvilke verdipapirer du kan investere i.

Les mer om IPS-ordningen herIPS - individuell pensjonssparing

Kilde: Finans Norge og Verdipapirfondenes forening