Høring: Forslag til endringer i NUES-anbefaling

Foreningen sendte onsdag 6. juni svar på høringsbrev med forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Les svaret under.