Høring: Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Foreningen avga 25. april høringsuttalelse til NOU 2018:1 – gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR.

Det foreslås en rekke endringer i verdipapirforskriften. Det foreslås også noen endringer i forskriften til verdipapirfondloven. VFF skriver at de utfyllende rettsaktene for så vidt allerede er gjennomført i norsk rett gjennom de forskriftene som ble vedtatt på slutten av 2017. Disse er imidlertid av temporær karakter. Det er behov for å gjennomføre denne EU-retten på formelt korrekt vis. Utredningen legger et godt grunnlag for dette. Foreningen understreker behovet for at Finanstilsynet gir aktørene god veiledning i bruken av regelverket. Les brevet under.