Høringssvar - endring i verdipapirfondforskriften om andelsklasser mv.

Foreningen avga 15. januar 2018 høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser og spesialfonds bruk av teknikker for effektiv porteføljeforvaltning (EPF-teknikker).