Høringssvar: Obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

VFF avga høringsuttalelse datert 12. januar 2018 til Finansdepartementet vedrørende obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon.