Ny statistikk: 64,5 milliarder kroner på aksjesparekonto

Det har til nå blitt opprettet 373 000 aksjesparekontoer med total forvaltningskapital på 64,5 milliarder kroner. Fortsatt er over halvparten av totalkapitalen i aksjefond utenfor ordningen.

Fristen for å flytte aksjer og aksjefond inn på aksjesparekonto uten gevinstbeskatning, nærmer seg.

Ny statistikk fra Verdipapirfondenes forening viser at det per 31. oktober var opprettet 373 000 aksjesparekontoer og at 64,5 milliarder fondskroner til nå har blitt flyttet inn i ordningen. (Plasseringer i enkeltaksjer kommer i tillegg.)

64,5 milliarder kroner utgjør imidlertid bare litt over 40 prosent av personmarkedets totale forvaltningskapital i aksjefond. Rundt 84 milliarder kroner står fortsatt utenfor aksjesparekonto-ordningen.

– Om du har tenkt å opprette aksjesparekonto, har du ingen tid å miste. Fra 1. januar 2019 må du nemlig betale gevinstskatt av eksisterende midler som du flytter inn i ordningen, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser løpende gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

– Noen tenker kanskje at det ikke er nødvendig å opprette en aksjesparekonto fordi man sparer langsiktig og uansett ikke har tenkt å bytte fond. Det er selvfølgelig helt i orden og en god sparestrategi. Men du har ingenting å tape på å opprette en aksjesparekonto likevel, sier Zakariassen.

– Om du flytter dine aksjefond inn på aksjesparekontoen før nyttår, har du muligheten til å bytte fond uten å skatte av gevinsten dersom du mot formodning skulle få behov for å bytte fond i fremtiden.

Unntaket er aksjer og aksjefond med urealisert tap. Disse bør du vurdere å selge for å få fradrag for tapet, før du setter pengene inn på aksjesparekonto.

Frist for flytting mellom selskaper 1. desember.

Dersom du vil flytte aksjer og aksjefondsandeler inn på en aksjesparekonto i et annet selskap enn du har i dag, må du gjøre dette før 1. desember.

– Denne fristen er satt fordi det tar noe tid å få flyttet midler fra en tilbyder til en annen. For å unngå problemer som kan oppstå dersom selskapene ikke får flyttet over alle midler før overgangsvinduet lukkes 31. desember, har bransjen blitt enige om å sette fristen til 1. desember, sier Zakariassen.

Obs! Da 1. desember i år faller på en lørdag, vil fristen for å bestille flytting mellom tilbydere for de fleste i praksis være fredag 30. november. Sjekk hvilke frister som gjelder direkte med din fondstilbyder.

Les mer om fordelene ved aksjesparekonto på Vff.no og test deg selv med vår aksjesparekonto-quiz.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388