Utvider overgangsordningen for aksjesparekonto

Overgangsordningen for skattefri flytting av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto blir utvidet med ett år.

Flertallet i finanskomiteen har blitt enige om å forlenge overgangsordningen for skattefri overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto med ett år. Opprinnelig skulle fristen gått ut 31.12.2018.

Forslaget ble vedtatt i Stortingets møte 12. desember 2018, og endringen vil tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Også de andre foreslåtte endringene i ordningen, som delvis flytting av andeler mellom aksjesparekontoer og utsatt beskatning av utbytte, ble vedtatt av Stortinget og vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

Ved utløpet av oktober var det opprettet 373.000 aksjesparekontoer i Norge. Norske fondssparere har til sammen aksjefond til en verdi av omlag 140 milliarder som kan overføres til aksjesparekonto. Så langt har aksjefond for nesten 70 milliarder blitt flyttet inn i ordningen.

Les mer om aksjesparekonto her.