Ledig stilling som jurist

Vi søker etter en omgjengelig og initiativrik jurist med interesse for finans- og kapitalmarkeder.

Du må gjerne ha noen års erfaring og en viss innsikt i verdipapirfondslovgivningen og/eller verdipapirhandelregelverket.

Arbeidet vil bl.a. omfatte regelverksutvikling mot norske myndighetsinstanser, videreutvikle bransjens selvregulering og yte bilateral service overfor våre medlemmer.

Vi tilbyr gode muligheter for faglig utvikling innenfor et spennende juridisk område, som er under stadig utvikling. Du vil også få mulighet til å delta i internasjonalt arbeid gjennom samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner og den europeiske bransjeorganisasjonen for kapitalforvaltning (EFAMA).

Verdipapirfondenes forening holder til i Finansnæringens Hus sentralt i Oslo, sammen med en rekke andre bransjeorganisasjoner innenfor finanssektoren.

Vi ser etter en person som har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner. Gode samarbeidsevner vektlegges. Lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til: bernt.zakariassen@vff.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Adm. dir. Bernt S. Zakariassen (tlf. 934 19 265) og rådgiver Vibeke Engelhardtsen (tlf. 482 54 551).

Søknadsfrist: 19. januar 2019

Om Verdipapirfondenes forening:

Verdipapirfondenes forening er en bransjeorganisasjon for fondsforvaltningsselskap og selskap som driver diskresjonær (individuell) forvaltning etter verdipapirhandelloven. Foreningen skal fremme kunnskap og interesse for sparing i verdipapirfond, ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og andre interessenter, drive faglig veiledning overfor sine medlemmer, utarbeide og håndheve bransjenormer, holde seg oppdatert om internasjonal utvikling innen kapitalforvaltning, herunder være representert i relevante internasjonale fora, og utarbeide felles markedsstatistikk og analyser.