1 av 3 aksjefondskroner står ennå ikke på aksjesparekonto

Over 100 milliarder kroner er nå flyttet inn på en aksjesparekonto, men fortsatt står en tredjedel av aksjefondskapitalen utenfor ordningen, viser ny statistikk.

- Nå haster det, sier Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

1. desember 2019 er siste frist dersom du ønsker å flytte aksjer eller aksjefondsandeler inn på en aksjesparekonto (ASK) hos en annen tilbyder enn du har i dag, uten å måtte betale gevinstskatt.

Dette er et overgangsvindu som har vært åpent siden ordningen med aksjesparekonto ble lansert i september 2017. Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser løpende gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

– Med unntak av dem som har urealisert tap på investeringene sine, er det ingen grunn til å la være å flytte eksisterende beholdning over på en aksjesparekonto, sier Bernt Zakariassen, adm. dir. i Verdipapirfondenes forening.

101 milliarder kroner på aksjesparekonto

Nye tall som Verdipapirfondenes forening har hentet inn, viser at 65 prosent av personkunders aksjefondskapital nå er plassert på en aksjesparekonto.

Totalt er det opprettet 583 000 aksjesparekontoer med en forvaltningskapital på 101 milliarder kroner. I tillegg kommer enkeltaksjer, som ikke er inkludert i disse tallene.

Tabellen viser oversikt over plasseringer på aksjesparekonto fordelt på selskap:

Kilde: VFF

Flytt til ASK-konto innen 1. desember

Inntil nå har det vært mulig å flytte midler du allerede har i aksjefond inn på aksjesparekonto uten at det utløser gevinstskatt. Det er dette vinduet som nå lukkes. Fra 1. januar 2020 regnes flytting av eksisterende midler inn på ASK-konto som realisasjon og du må betale skatt av den opparbeidede gevinsten.

Skal du flytte dine eksisterende midler inn på en ASK-konto hos en annen tilbyder enn du har i dag, må du gjøre dette før 1. desember.

– Årsaken til at denne fristen er satt, er at det erfaringsmessig tar noe tid å få flyttet midler fra en fondstilbyder til en annen. For å legge til rette for en velordnet overføring av kundenes midler til aksjesparekonto før overgangsvinduet lukkes ved nyttår, har bransjen blitt enige om å sette fristen til 1. desember, sier Zakariassen.

Tabellen viser andelen aksjefondsplasseringer i ASK og utviklingen siden 2017:

Kilde: VFF

Opprett ASK der du er

Rekker du ikke fristen 1. desember, anbefales det at du oppretter en ASK-konto hos den fondstilbyderen du har i dag, før årsskiftet. Deretter kan du opprette en ASK-konto hos det selskapet du ønsker å flytte til, for deretter å overføre midlene til denne ASK-kontoen etter nyttår.

Når du først har overført dine eksisterende aksjer og fond til en aksjesparekonto innen nyttår, er du innenfor ordningen og slipper å betale gevinstskatt hvis du flytter hele eller deler av beholdningen over på en annen ASK-konto på et senere tidspunkt.

Les mer om aksjesparekonto på Den lille fondshåndboken

Test deg selv: Hva kan du om Aksjesparekonto?

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Adm. dir.

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388