6 milliarder ut av verdipapirfond i august

Det endte i rødt over hele linja i august. Personkundene solgte verdipapirfond for 0,8 milliarder kroner netto, mens totalen endte på nettosalg for 6,1 milliarder kroner.

Forsiktige investorer preget fondsmarkedet i august. Signalene på verdens børser sprikte i alle retninger og bidro til usikkerhet. Det gav seg utslag i nettosalg for alle fondskategorier, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av personkundenes nettosalg på 0,8 milliarder, gikk 0,7 milliarder ut av aksje- og kombinasjonsfond og 0,06 milliarder kroner ut av ulike typer rentefond. Norske personkunder har nå en forvaltningskapital i verdipapirfond på 256 milliarder kroner, en økning på 12 prosent fra starten av året.

I tillegg kommer 196 milliarder som er plassert i kategorien «pensjonsmidler med fondsvalg». Dette inkluderer blant annet innskuddspensjon og IPS (individuell pensjonskonto). Det ble nettosolgt pensjonsmidler for 1,4 milliarder kroner i august.

Proffene solgte for 3,7 milliarder

Institusjonskundene* nettosolgte verdipapirfond for 3,7 milliarder kroner. Av dette gikk 3,5 milliarder ut av aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble solgt rentefond for 0,09 milliarder kroner.

Utenlandske investorer solgte norske verdipapirfond for netto 0,1 milliarder kroner i august.

To milliarder ned fra forrige måned

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 259 milliarder kroner – en nedgang på to milliarder kroner fra forrige måned. Hittil i år har imidlertid forvaltningskapitalen økt med 129 milliarder kroner, eller 11,5 prosent.

Totalt ble det nettosolgt verdipapirfond for 6,1 milliarder kroner. Av dette gikk ca. 5 milliarder kroner ut av aksje- og kombinasjonsfond og 1,06 milliarder gikk ut av ulike typer rentefond.

Hele statistikken for august | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

**Som følge av feilrapportering i juli, som nå er rettet opp, har et av medlemsselskapene negative tegning- og innløsningstall for august (og dermed også nettotegningstall).

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Tlf: 97185388

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388