Fondssparerne nettokjøpte aksjefond i september

Norske personkunder nettokjøpte aksje- og kombinasjonsfond, men nettosolgte rentefond i september.

Personkundene kjøpte aksje- og kombinasjonsfond for 272 millioner kroner mer enn de solgte for i september. Samtidig ble det nettosolgt rentefond for 233 millioner kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Hittil i år har personkundene nettokjøpt fondsandeler for 4,7 milliarder kroner og forvaltningskapitalen er opp 14 prosent til 259 milliarder kroner.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 1,2 milliarder kroner i september. Dette inkluderer blant annet innskuddspensjon og IPS (individuell pensjonskonto). 407 millioner ble tegnet i aksjefond, mens det ble kjøpt rentefond for 827 millioner.

Proffene solgte

De institusjonelle kundene* nettosolgte fondsandeler for 1,3 milliarder kroner. De nettotegnet aksjefond for 205 millioner og solgte rentefond for 1,5 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen til de institusjonelle kundene er nå på 685 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 432 millioner kroner i september og har nå en forvaltningskapital på 128 milliarder kroner.

400 millioner totalt

Totalt for markedet sett under ett, endte nettotegningen på 400 millioner kroner i september. 666 millioner kroner ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt rentefond for 284 millioner. Den totale forvaltningskapitalen er opp 13 prosent hittil i år til 1 272 milliarder kroner.

Hele statistikken for september |Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Christian Henriksen

Christian Henriksen

Seniorrådgiver

christian.henriksen@vff.no

Mobil: 92 29 18 88

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388