Godt trykk i fondsmarkedet tross ferietid

​Personkundene kjøpte verdipapirfond for 1,15 milliarder kroner netto i juli. Totalt ble det nettotegnet for 12,2 milliarder kroner i sommermåneden.

Det ser ikke ut til at sommertemperaturer og ferietid la noen demper på investeringslysten i fondsmarkedet. Juli ble en aktiv måned som endte på plussiden når det gjelder tegning. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av personkundenes nettotegning på 1,15 milliarder kroner, ble 320 millioner satt i aksje- og kombinasjonsfond, mens 837 millioner ble satt i ulike typer rentefond.

Personkundenes plasseringer i verdipapirfond utgjør nå en forvaltningskapital på 257 milliarder kroner, en økning på 13 prosent fra årsskiftet.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 1,4 milliarder kroner i juli. 908 millioner ble satt i aksjefond, mens 541 millioner ble satt i rentefond. Forvaltningskapitalen i denne kategorien utgjør nå 198 milliarder kroner.

Proffene kjøpte rentefond

Norske institusjonskunder** nettotegnet verdipapirfond for 8,3 milliarder kroner i juli. Av dette ble 1,7 milliarder satt i aksjefond og 6,6 milliarder ble satt i rentefond.

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfond for 1,3 milliarder kroner netto i forrige måned.

Nettotegnet for 12,2 milliarder kroner

Totalt ble det kjøpt verdipapirfond i juli for 12,2 milliarder kroner i juli. 3,2 milliarder ble plassert i aksje- og kombinasjonsfond og 9 milliarder ble plassert i rentefond.

Så langt i år har det blitt nettotegnet andeler i verdipapirfond for 45,5 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen er oppe i totalt 1.261 milliarder kroner. Det er en økning på 12 prosent hittil i år.

Hele statistikken for juli | Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388