Halvparten av aksjefondskapitalen står nå på aksjesparekonto

Ny statistikk viser at det er plassert 72,7 milliarder fondskroner på aksjesparekonto.

Ved nyttår hadde nordmenn opprettet 416 000 aksjesparekontoer (ASK) med en total forvaltningskapital på 72,7 milliarder kroner. Det viser ny statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Dette gjelder plasseringer av aksjefondsmidler. Enkeltaksjer kommer i tillegg.

Andelen av personkunders aksjefondsplasseringer som er plassert i ASK-ordningen øker gradvis. Tabellen under viser utviklingen det siste året. Andelen ASK-plasseringer er nå oppe i 55 prosent:

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser løpende gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Les mer om fordelene ved aksjesparekonto her.

Utvidet overgangsvindu

Stortinget vedtok like før jul i fjor å utvide overgangsvinduet for skattefri flytting av eksisterende midler inn på aksjesparekonto. I stedet for å stenge denne muligheten ved nyttår 2018, er det utvidet med ett år til utgangen av 2019. Etter dette tidspunktet må du betale skatt når du overfører eksisterende aksjer og aksjefond med opparbeidet gevinst inn i ordningen.

Tabellen viser oversikt over plasseringer på aksjesparekonto fordelt på selskap:

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

Ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388