Høring: forslag til gjennomføring i norsk rett av fremtidige EØS-forpliktelser

VFF sendte 26. februar 2019 høringsuttalelse vedrørende forslag til gjennomføring i norsk rett av diverse forordninger på kapitalmarkedsområdet.

VFF har i dag sendt høringsuttalelse vedrørende forslag til gjennomføring i norsk rett av diverse forordninger på kapitalmarkedsområdet: Venturekapital, sosiale entreprenørskapsfond og langsiktige investeringsfond.

Foreningen er innforstått med at forordningene gjennomføres ved såkalt inkorporasjon – «som de er». Man gir uttrykk for at de bør tas inn i EØS-avtalen så snart det lar seg gjøre. Regelverkene er en del av EUs kapitalmarkedsunion som norsk finansnæring, herunder kapitalforvaltere, vil kunne ta del i. Foreningen tar til orde for at myndighetene foretar en grundigere gjennomgang av forordningene, og at de gir veiledning til aktørene om regelverkene.