Høringssvar til Finansdepartementet om Verdipapirisering

​Foreningen avga 10. september 2019 høringsuttalelse om gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning.

Forslagene til gjennomføring i norsk rett baseres på en rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av myndighetene. Foreningen skriver at det er en fyldig rapport som kaster lys over de sentrale spørsmålene som reguleringen omfatter. Konseptet med enkle, transparente og standardiserte verdipapiriseringer (STS) ser ut til å være et vellykket grep. Foreningen mener at verdipapirisering kan gi fondsbransjen flere investeringsmuligheter og stiller seg positiv til forslagene til gjennomføring av reguleringen i norsk rett.