Høringssvar til VPS om endringer i regelverk etter GDPR

Foreningen sendte 12. november svar til VPS på høring om endringer i regelverk og standardvilkår som følge av gjennomføring av GDPR.

Høringsuttalelse 12.11.2019 til VPS om endringer i VPS’ Regelverk og Standardvilkår som følge av ny personopplysningslov og GDPR.

VPS foreslår noen endringer i reglene for registrering av finansielle instrumenter for å tilpasse disse til ny personopplysningslov som inkorporerer personvernforordningen, GDPR. Foreningen skriver at den har gjennomgått materialet og endringsforslagene. Det ser ut til at man har gjort de endringene som den nye personvernlovgivningen foranlediger. Det er ikke tale om store eller vesentlige endringer i eksisterende regelverk.