Kjøpte verdipapirfond for 2 milliarder netto

Personkundene hadde årets hittil høyeste nettotegning i november, med 2,09 milliarder kroner.

Av personkundenes nettotegning på 2,09 milliarder, gikk omtrent 1,1 milliard kroner inn i aksje- og kombinasjonsfond mens resten gikk inn i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Ola og Kari har nå en forvaltningskapital på 276 milliarder kroner i verdipapirfond. Det er en økning på 48 milliarder, eller 21 prosent hittil i år.

Det ble nettosolgt pensjonsmidler med fondsvalg for 1,1 milliard kroner i november. Disse tallene omfatter blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Det ble kjøpt aksjefond for netto 1,08 milliarder, mens det ble solgt rentefond for 2,2 milliarder.

Sidelengs for proffene

De institusjonelle kundene, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap, nettotegnet verdipapirfond for 459 millioner kroner. 300 millioner gikk inn i aksjefond, mens det ble nettotegnet rentefond for 116 millioner kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 1,3 milliarder kroner den siste måneden. Utenlandske kunder har nå en forvaltningskapital i norske verdipapirfond på 137 milliarder kroner – opp 23 prosent så langt i år.

Tegnet aksjefond for 3,8 milliarder

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 2,8 milliarder kroner i november. Hele 3,8 milliarder gikk inn i aksjefond, mens det ble innløst rentefond for 1,3 milliarder kroner netto.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 328 milliarder kroner. Det er en økning på 198 milliarder, eller 17,5 prosent hittil i år.

Hele statistikken for november |Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388