Kraftig økning i beholdning på aksjesparekontoer

Siden nyttår har fondssparernes forvaltningskapital på aksjesparekonto økt med nesten 22 milliarder kroner. Samtidig har det blitt opprettet 112 000 nye aksjesparekontoer i perioden.

Det viser statistikk for 1. halvår fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt har norske fondssparere nå aksjefondsandeler til en verdi av 92,8 milliarder kroner plassert på aksjesparekonto (ASK). Dette er en økning på 30 prosent siden nyttår.

– Det har både blitt opprettet mange nye ASK-avtaler og forvaltningskapitalen har økt. Det meste av økningen i kapital kommer nok imidlertid av den gode avkastningen på aksjefond i perioden, sier Bernt S. Zakariassen, adm. dir. i Verdipapirfondenes forening.

Andelen av personkunders aksjefondsplasseringer som er plassert i ASK-ordningen har økt gradvis. Andelen er nå oppe i 62 prosent. Tabellen under viser utviklingen det siste halvannet året:

Kilde: VFF

112 000 nye ASK-avtaler

Det har blitt opprettet 112 000 nye ASK-kontoer siden nyttår. Totalt er det nå 527 511 avtaler.

– Det er tydelig at norske fondssparere har fått øynene opp for fordelene ved å ha sine fondsandeler plassert i aksjesparekonto-ordningen, sier Zakariassen.

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser løpende gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Les mer om fordelene ved aksjesparekonto her.

Utvidet overgangsvindu

Stortinget vedtok like før jul i fjor å utvide overgangsvinduet for skattefri flytting av eksisterende midler inn på aksjesparekonto. I stedet for å stenge denne muligheten ved nyttår 2018, ble overgangsordningen utvidet med ett år, til utgangen av 2019. Etter dette tidspunktet må du betale skatt på opparbeidede gevinster ved overføring av eksisterende beholdninger av aksjer og aksjefond inn i ASK-ordningen.

Har du ennå ikke flyttet dine fondsandeler over til en aksjesparekonto, bør du altså gjøre det så snart som mulig og i god tid før nyttår i år.

Tabellen viser oversikt over plasseringer på aksjesparekonto fordelt på selskap:

*Korrigert 06.09.19

Statistikken viser plasseringer av aksjefondsmidler, rapportert inn av VFFs medlemsselskaper per 30. juni 2019. Plasseringer i enkeltaksjer kommer i tillegg.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93 41 92 65

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388