Nå haster det med å opprette aksjesparekonto

Snart går toget for skattefri flytting av fondsandeler til aksjesparekonto. Overgangsvinduet lukkes ved nyttår.

Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF. Foto: Irene S. Lunde

Siden ordningen med aksjesparekonto trådte i kraft i 2017 har du som fondskunde kunnet benytte deg av overgangsvinduet som gir deg rett til å flytte eksisterende fondsandeler med urealisert gevinst over på aksjesparekonto (ASK) uten at det utløser gevinstskatt.

Dette vinduet lukkes fra årsskiftet 2020. Det vil si at du begynner å få dårlig tid dersom du har planer om å benytte deg av muligheten og ikke har gjort det ennå.

– Fra 1. januar 2020 må du betale gevinstskatt på urealiserte gevinster ved flytting av eksisterende aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening.

Flytting mellom tilbydere innen 1. desember

Dersom du ønsker å flytte din beholdning av aksjer eller aksjefond inn på en aksjesparekonto hos et annet selskap enn du benytter i dag, må du bestille flytting innen 1. desember.

– Årsaken til at denne fristen er satt, er at det erfaringsmessig tar noe tid å få flyttet midler fra en fondstilbyder til en annen. For å legge til rette for en velordnet overføring av kundenes midler til aksjesparekonto før overgangsvinduet lukkes ved nyttår, har bransjen blitt enige om å sette fristen til 1. desember, sier Zakariassen.

Rekker du ikke fristen 1. desember, anbefales det at du oppretter en ASK-konto hos den fondstilbyderen du har i dag, før årsskiftet. Deretter kan du opprette en ASK-konto hos det selskapet du ønsker å flytte til, for deretter å overføre midlene til denne ASK-kontoen etter nyttår.

Når du først har overført dine eksisterende aksjer og fond til en aksjesparekonto innen nyttår, er du innenfor ordningen og slipper å betale gevinstskatt hvis du flytter hele eller deler av beholdningen over på en annen ASK-konto på et senere tidspunkt.

En halv million ASK-kontoer

Så langt har norske fondssparere opprettet over en halv million aksjesparekontoer med en total forvaltningskapital på 93 milliarder kroner. Dette vil si at om lag 62 prosent av personkundenes kapital i aksjefond nå er plassert gjennom en aksjesparekonto.

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan selge og bytte aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

– Med unntak av dem som har urealisert tap på investeringene sine, er det ingen grunn til å la være å flytte eksisterende beholdning over på en aksjesparekonto innen årsskiftet, sier Zakariassen.

Du kan selvfølgelig også opprette aksjesparekonto etter nyttår, men da må du betale skatt av gevinst på eksisterende aksjer og aksjefond som du flytter inn på kontoen.

Les mer om aksjesparekonto her.

Test deg selv! Hva kan du om aksjesparekonto? Prøv vår nye quiz:

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388