Sparte 1,8 milliarder kroner i IPS i fjor

Det ble innbetalt om lag 1,8 milliarder kroner til den nye ordningen for individuell pensjonssparing (IPS) i fjor. Totalt er det nå spart 3,2 milliarder kroner i IPS, viser ny statistikk.

Det er hittil inngått 104 400 avtaler om sparing i IPS-ordningen, som trådte i kraft i november 2017. Totalt er det spart 3,2 milliarder kroner på kontoene. Det viser ny statistikk fra Finans Norge, hvor VFFs medlemmer har bidratt med data.

I gjennomsnitt sparte hver person 17 133 kroner i fjor. Gjennomsnittlig sparebeløp øker med alderen, der de yngste i snitt sparte 5 138 kroner, mens de over 60 år sparte mest med i snitt 24 838 kroner.

Det inngås IPS-avtaler i alle aldersgrupper, men det er personer mellom 50-59 år som er mest ivrige. Over 33 000 i denne aldersgruppen har tatt i bruk ordningen.


Høy kvinneandel

Statistikken viser at nesten like mange kvinner (46%) som menn (54%) sparer i IPS:

Om ordningen for individuell pensjonssparing (IPS):

  • Maksimalt årlig sparebeløp er 40.000 kroner.
  • Du får fradrag i alminnelig inntekt for innskuddet. Pengene beskattes som alminnelig inntekt ved utbetaling.
  • Det betales ikke formueskatt av pengene.
  • Du kan spare på IPS-konto fra du er 18 til 75 år
  • Pengene er bundet frem til pensjonsalder og kan tidligst utbetales fra fylte 62 år.
  • Utbetaling kan minimum skje over ti år, minst til 80 år.
  • IPS kan tilbys av forvaltningsselskap for verdipapirfond, banker, livsforsikringsselskaper, pensjonsforetak og verdipapirforetak. Det er ikke satt noen begrensning i hvilke verdipapirer du kan investere i.

Les mer om IPS-ordningen her: IPS - individuell pensjonssparing