Velkommen til complianceseminar 29. oktober

​Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko.

Seminaret vil gi deltakerne en oppdatering på relevant regelverk, og er en god møteplass for alle som arbeider med compliance i verdipapirfondsbransjen. Seminaret rundes av med en middag, hvor deltakerne kan dele erfaringer og bli bedre kjent.

Årets seminar vil ha følgende temaer på programmet:

  • MiFID II
  • Bærekraft og forretningsskikk
  • Autorisering av roboter
  • Nytt fra finanstilsynet
  • Forvaltningsselskaper vs. distributører
  • Utvalgte nyheter fra EU

Last ned fullt program her

Om foredragsholderne

Tid: Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 11.00-17.30 med påfølgende middag
Sted: KLPs lokaler i Bjørvika (Dronning Eufemias gate 10, Oslo)
Pris: 3000 kr + mva. for medlemmer, 5000 kr + mva. for ikke-medlemmer
Påmelding: Senest tirsdag 15. oktober

Påmeldingen er nå stengt. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Påmeldingsregler:

- Påmeldingen er bindende.
- Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes 50 % av påmeldingsavgiften.
- Avmelding 3 dager før seminar, eller uteblivelse = full avgift.
- Dersom uteblivelse skyldes sykdom, belastes ingen kursavgift, men et gebyr på kr. 750,- til dekning av våre utgifter i forbindelse med deltakeren. Sykdom må dokumenteres med legeattest.
- Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: arne.johan.hovland@vff.no