VFF ber departementet endre skattereglene for kombinasjonsfond

​Foreningen har i brev til Finansdepartementet på nytt anmodet om at skattereglene endres slik at det gis fradrag for hele utdelingen av fondets skattepliktige resultat.

I brevet vises det til at ingen kombinasjonsfond benytter adgangen til å dele ut og at vilkåret som departementet selv har anført for å vurdere skattereglene på nytt må anses oppfylt. Brevet kan du lese her.