Betydelig nettosalg av verdipapirfond i mars

Andelseiere i verdipapirfond er heller ikke uberørt av koronapandemien, og det førte til rekordhøye nettoinnløsninger i verdipapirfond i mars 2020.

Det ble innløst verdipapirfond for totalt 63 milliarder kroner i mars. Forvaltningskapitalen falt omtrent 11 prosent til 1.169 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Mars var en svært dramatisk måned. Koronapandemien snudde verden på hodet og skapte stor usikkerhet i finansmarkedene med påfølgende kraftige kursfall. Dette har, naturlig nok, påvirket en del fondssparere, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Det var høy aktivitet i fondsmarkedet gjennom hele måneden og det endte med nettosalg av både aksje- og rentefond. Det ble totalt nettosolgt aksje- og kombinasjonsfond for 37,8 milliarder kroner og ulike typer rentefond for 25 milliarder kroner.

Kilde: VFF

Nervøse personkunder

Norske personkunder endte marsmåned med et nettosalg av verdipapirfond på 12,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 5 prosent av personkundenes forvaltningskapital. Det ble solgt aksje- og kombinasjonsfond for netto 6,3 milliarder kroner, og ulike rentefond for 5,9 milliarder kroner.

I tillegg ble det solgt pensjonsmidler med fondsvalg* for netto 1,3 milliarder kroner.

Proffene solgte aksjefond

De institusjonelle kundene**, som forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner og aksjeselskap, nettosolgte verdipapirfond for 46 milliarder kroner i mars. De solgte aksjefond for 28,3 milliarder kroner og ulike typer rentefond for 15,8 milliarder kroner. En betydelig andel av dette er imidlertid reallokering av interne midler i finanskonsern, der midler ble trukket ut av verdipapirfond og plassert på annen måte av det samme finanskonsernet.

På nivå med januar 2019

– Til tross for at et fall på 141 milliarder kroner (11 prosent) i den totale forvaltningskapitalen kan virke stort, er det verdt å se på utviklingen i et lengre perspektiv, mener Bernt S. Zakariassen.

Tabellen under viser utviklingen i forvaltningskapitalen i det norske verdipapirfondmarkedet de siste 20 årene. Fallet i mars var stort, men ikke større enn at vi ved utgangen av måneden var på nivå med januar 2019.

– Det norske verdipapirfondsmarkedet har opplevd en formidabel vekst i flere tiår. Til tross for flere kriser underveis, som finanskrisen i 2008 og dot.com-boblen ved tusenårsskiftet, har markedet klart å hente seg inn igjen. Dette vil skje også denne gang, selv om det kan ta tid, sier Zakariassen.
– Det er også viktig å ha i mente at børsfallet den siste tiden kommer etter et 2019 som var et meget godt år på verdens børser. For den langsiktige investor er det fornuftig å holde seg til sin opprinnelige spareplan. Selv om det i øyeblikket kan kjennes ubehagelig å «kjøpe høns i regnvær» tilsier all erfaring at det vil lønne seg på lang sikt også denne gang, sier Zakariassen.

Kilde: VFF

Hele statistikken for mars

NB! For de selskapene som benytter Centevo er det gjort endringer i hvilke kategorier midler rapporteres inn i statistikken. Dette gjelder midler rapportert via ulike fondsplattformer som MFEX, Allfunds og Clearstream. Konsekvensen av dette er at forvaltningskapital er «flyttet» mellom de ulike delstatistikkene. Det vil for disse selskapene ikke være samsvar mellom nettotegning/markedsavkastning og endring i forvaltningskapital på delstatistikknivå. De samlede tallene i totalmarkedsstatistikken er ikke påvirket. Størst utslag har dette for Alfred Berg Kapitalforvaltning.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388