Brev til Oslo Børs og Norges bank om STX-indekser

​Som følge av at foreningen ble informert om at Oslo Børs avslutter produksjonen av STX-indeksene (statsindekser), har foreningen oversendt brev av 21. oktober 2020 til Oslo Børs og Norges Bank.

I brevet til Oslo Børs anmoder vi om at børsen forlenger produksjonen av statsindeksene, i det minste ut året. I brevet til Norges Bank ber vi om banken bidrar til at:

1) Oslo Børs kan videreføre STX-indeksene, i alle fall ut inneværende kalenderår, slik at man får tid til å etablere alternative løsninger.

2) Data er tilgjengelig for alle aktører som ønsker å tilby indekser for norske statspapirer.