Fondssparerne kjøpte aksjefond for 1 mrd. i september

Personkundene kjøpte aksje- og kombinasjonsfond for 1,2 milliarder kroner netto i september og nettosolgte rentefond for 0,7 milliarder.

Samlet nettotegning endte på en halv milliard kroner for norske personkunder den siste måneden. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Dette var 6. måned på rad med positiv nettotegning blant personkundene i norske verdipapirfond, etter det store nedsalget i koronamåneden mars. Forvaltningskapitalen til personkundene har steget med over 50 milliarder kroner siden mars, men er fortsatt ca. 23 milliarder kroner lavere enn ved inngangen til året. Ved utgangen av september var personkundenes forvaltningskapital på 253 milliarder kroner.

Det ble tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 26 millioner kroner den siste måneden. 2,9 milliarder ble satt i aksjefond, mens omtrent like mye gikk ut av ulike typer rentefond. Denne kundegruppen omfatter blant annet innskuddspensjonsmidler, livsforsikringsmidler med fondsvalg (f.eks. fondskonto) og individuell pensjonssparing (IPS). Total forvaltningskapital for denne typen plasseringer er nå 234 milliarder kroner.

Proffene kjøpte både aksje- og rentefond

De institusjonelle kundene** nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner i september. 1,3 milliarder ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens 1,7 milliarder kroner ble tegnet i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen til institusjonelle kunder er nå på 792 milliarder kroner, en økning på 12 prosent fra starten av året.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 0,3 milliarder kroner i september.

Total tegning på 3,3 milliarder

Alle kundegrupper sett under ett, ble det tegnet andeler i norske verdipapirfond for 3,3 milliarder kroner i september. 4,4 milliarder ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 1,2 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen var ved utgangen av september på 1 393 milliarder kroner. Det er 70 milliarder, eller 5,3 prosent, høyere enn ved starten av året.

Hele statistikken for september | Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388