Høyt trykk blant fondssparene: Nettokjøpte for 2 mrd. i oktober

Personkundene kjøpte verdipapirfond for 2 milliarder kroner netto. Totalt ble det nettotegnet for 4,9 milliarder kroner i oktober.

Koronapandemien ser ikke ut til å ha lagt noen demper på kjøpelysten til norske fondssparere. Det viser den siste månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening.

Av de to milliarder kronene som personkundene kjøpte for, gikk ca. 1,3 milliarder kroner til aksje- og kombinasjonsfond, mens 0,7 milliarder ble satt i ulike typer rentefond.

Totalt har norske personkunder nå en forvaltningskapital på 254 milliarder kroner i norske verdipapirfond, det er ca. 7 prosent lavere enn ved inngangen til året.

I tillegg kommer pensjonsmidler med fondsvalg*. Denne kategorien inkluderer blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Det ble nettotegnet pensjonsmidler for 160 millioner kroner i oktober. Av dette ble rundt 800 millioner nettotegnet i rentefond, mens det ble nettosolgt aksjefond for ca. 660 millioner.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene*, det vil si blant annet forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner etc. nettokjøpte verdipapirfond for nesten 3 milliarder kroner i oktober. Omtrent 0,6 milliarder ble satt i aksje- og kombinasjonsfond og 2,3 milliarder ble satt i ulike typer rentefond.

Institusjonskundene har nå en forvaltningskapital på 786 milliarder kroner totalt.

De utenlandske kundene solgte seg ned med ca. 470 millioner kroner i norske verdipapirfond i oktober. Disse har nå eiendeler i norske verdipapirfond til en verdi av totalt 110 milliarder kroner.

Total tegning på 4,9 mrd.

Om vi ser alle kategorier under ett, ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler for 4,9 milliarder kroner i oktober. Det ble nettosolgt aksjefondsandeler for 264 millioner kroner, mens det ble nettotegnet rentefond for 4,2 milliarder.

Total forvaltningskapital i norske verdipapirfond er nå på 1 381 milliarder kroner. Der er omtrent 59 milliarder kroner, eller 4 prosent høyere, enn ved inngangen til året.

Hele statistikken for oktober| Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388