Fondssparerne vendte så smått tilbake i april

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 5,4 milliarder kroner netto i april. Forvaltningskapitalen steg med 6,5 prosent til 1.245 milliarder kroner.

Etter et dramatisk nedsalg i verdipapirfond i mars, sildret penger tilbake til fondene i april. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt endte nettotegningen (kjøp minus salg) på 5,4 milliarder kroner. Hittil i år har det vært et nettosalg i norske verdipapirfond på 42 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen er nå på 1.245 milliarder kroner, som er på nivå med forvaltningskapitalen i juni 2019.

Personkundene kjøpe aksjefond

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner totalt i april. Av dette ble 2,8 milliarder tegnet i aksje- og kombinasjonsfond. 0,2 milliarder ble tegnet i ulike typer rentefond. Personkundenes forvaltningskapital er nå på 219 milliarder kroner.

Samtidig ble det nettosolgt pensjonsmidler med fondsvalg* for 0,9 milliarder kroner i april.

Utlendingene kjøpte

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfond i april for 1,7 milliarder kroner. Av dette ble 0,8 milliarder satt i aksje- og kombinasjonsfond mens 0,7 milliarder ble satt i rentefond.

Institusjonskundene** nettotegnet verdipapirfond for 1,6 milliarder kroner forrige måned. Av dette nettosolgte de aksjefond for 2,9 milliarder kroner, mens det ble tegnet rentefond for 4,7 milliarder kroner netto.

Hele statistikken for april | Statistikk hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388